Vista / 7 / 8

Góra  Poprzedni  Następny

Od wersji 2006.65.0.0/2010.25.0.0 wszystkie nowe instalacje nie będą wymagały ustawiania uprawnień.

 

1.Pokazywanie ukrytych plików i folderów
2.Nadawanie uprawnień

 

System operacyjny Windows VISTA / 7 / 8 działa nieco inaczej niż wcześniejsze systemy. Użytkownicy AgroSystemu często zgłaszają nam problemy techniczne podczas pracy na tym systemie np. związane ze zmianą lokalizacji bazy danych programu. Dlatego też w tej części opisu chcemy udzielić kilku wyjaśnień, aby poprawić komfort pracy w AgroSystemie na komputerach z zainstalowaną Vistą.

W poniższym opisie będziemy używać pojęcia Wirtualna Przechowalnia nazywana dalej "WP". W przypadku gdy użytkownik nie ma uprawnień do danych jakiegoś programu, Vista / 7 / 8 robi kopię tych danych i umożliwia pracę użytkownikowi. Kopia ta robiona jest właśnie w folderze "WP". Poniżej podajemy znaną nam ścieżkę do "WP".

Ścieżka do Wirtualnej Przechowalni

Folder

Informacje dodatkowe

Dysk C

System najczęściej jest zainstalowany na dysku C, jednak może być on także na innych dyskach

Użytkownicy

W niektórych instalacjach folder ten może nazywać się: 'Users'

'Nazwa_Użytkownika'

Drugim folderem jest konkretna nazwa użytkownika jakim zalogowaliśmy się do Visty.

AppData

Ten folder może być ukryty. Jeżeli w folderze użytkownika nie ma tego folderu, należy pokazać ukryte foldery

Local

 

VirtualStore

Folder "WP"

Od tego miejsca ścieżka jest identyczna z "FDA". Poniżej podajemy przykładową ścieżkę do domyślnej bazy danych.

ProgramData

W niektórych instalacjach folder ten może nazywać się: 'Dane Aplikacji'

CeeS

 

AgroSystem

 

DB

Tu domyślnie znajduje się baza danych

1. Dlaczego zmieniliśmy miejsce przechowywania danych AgroSystemu: ABSOLUTNA blokada folderu "Program Files" dla zapisu/modyfikacji danych przez programy.

Vista / 7 / 8 chroni się przed zapisywaniem / pracą w folderze "Program Files". Przy próbie zapisu / modyfikacji dowolnego zbioru z tego folderu przez jakikolwiek program nie będący instalatorem, system operacyjny przenosi dany zbiór do "wirtualnej przechowalni" znajdującej się w ukrytych folderach. Nie znamy takich ustawień systemu, które omijały by tę blokadę. Do przechowywania danych programów system operacyjny ma przeznaczony specjalny folder. Dlatego na tym systemie zalecane jest instalowanie wersji 2006.42 i następnych, które przechowują dane w odpowiednich folderach.

 

2. Dlaczego mimo przechowywania danych przez AgroSystem w prawidłowym folderze, Vista / 7 / 8 nadal przerzuca dane do "WP": Dwupoziomowość uprawnień użytkownika będącego administratorem

   – Uprawnienia administratora

   – Uprawnienia użytkownika

Mimo, iż dane są przechowywane w odpowiednich folderach, nadal mogą wystąpić problemy z przenoszeniem przez Vistę danych do "wirtualnej przechowalni". Wynika to z tego, iż administrator pod Vistą posiada uprawnienia na dwóch poziomach: jako administrator ('A') i użytkownik ('U') - rys. 13. Na obu poziomach ma możliwość otrzymania uprawnień do zapisu / modyfikacji danych. Jeżeli ma uprawnienia zapisu / modyfikacji na poziomie administratora ('A'), to ma tym samym możliwość instalowania / bezpośredniej zmiany danych (np. poprzez "Exploratora Windows"). Ale programy uruchomione takim użytkownikiem (administratorem) do zapisu / modyfikacji danych wymagają uprawnień na poziomie użytkownika ('U').

INS-Clip18Rys. 13

Vista / 7 / 8 w czasie instalacji programu nadaje dla folderu z danymi uprawnienia do zapisu / modyfikacji TYLKO na poziomie 'A'. Dlatego, aby program miał prawidłowy dostęp do danych, należy dodatkowo nadać uprawnienia modyfikacji / zapisu dla folderu z danymi na poziomie użytkownika 'U'. W przeciwnym wypadku po uruchomieniu programu Vista / 7 / 8  będzie nadal przenosić dane do "wirtualnej przechowalni".

 

3. Dlaczego AgroSystem raz widzi prawidłowe dane, a innym razem puste dane: Trudności wynikające z braku uprawnień na poziomie użytkownika.

a) Instalator AgroSystemu zapisuje dane do folderu "FPP".

b) Przy braku odpowiednich uprawnień w trakcie późniejszej pracy Vista / 7 / 8 przenosi dane do folderu "WP"

c) W trakcie działania instalatora (pierwszej instalacji oraz aktualizacji) Vista / 7 / 8 bierze pod uwagę uprawnienia z poziomu 'A', także dla programów, które zostały wywołane przez instalator

d) W trakcie działania programu uruchomionego normalnie (np. z ikony) Vista / 7 / 8 bierze pod uwagę uprawnienia z poziomu 'U'.

Jak widać z punktów c) i d) Vista / 7 / 8 odwołuje się do różnych uprawnień w zależności od tego w jaki sposób program został uruchomiony.

Kiedy i do jakich danych odwołuje się AgroSystem:

Rodzaj uruchomienia

Informacje dodatkowe

Jakie dane widzi program?

Z jakiego powodu widzi te dane

Objawy/skutki

Instalacja programu

Jeżeli zaznaczono na końcu instalatora 'Uruchom AgroSystem' (Rys. 14)

"FPP"

Program został uruchomiony spod instalatora - pkt. c)

brak

Normalne uruchomienie programu

Chodzi tu zarówno o AgroSystem jak i o Aktualizator oraz Archiwizator

"WP"

Normalne uruchomienie - pkt. d)

brak

Aktualizacja programu

- Instalator aktualizacji automatycznie uruchamia Aktualizator (bazy danych) który przed aktualizacja archiwizuje dane Archiwizatorem.

- Jeżeli zaznaczono na końcu instalatora uruchamiany jest także AgroSystem

"FPP"

 

Program został uruchomiony spod instalatora - pkt. c)

Zostały zarchiwizowane oraz zaktualizowane puste dane z momentu instalacji i jeżeli automatycznie uruchomił się AgroSystem, to nie widać żadnych danych

Normalne uruchomienie programu po aktualizacji

Chodzi tu zarówno o AgroSystem jak i o Aktualizator oraz Archiwizator

"WP"

Normalne uruchomienie - pkt. d)

Program na starcie stwierdza różnicę wersji programu i bazy danych. Jak widać w poprzednim punkcie aktualizowane były dane z "FPP", a teraz następuje odwołanie się do "WP"

INS-Clip20Rys. 14

Aby uniknąć problemów należy nadać uprawnienia.