Wprowadzenie
witamy
Witamy w systemie AgroSystem
Nazewnictwo
Wspólne elementy systemu
Okno z menu
Okno z tabelą danych
Nagłówek okna
Menu
Grupa robocza
Oper. związ. z listą danych
Wydruki
Szybkie zliczanie wartości
Export
Przyciski nawigacji
Przyciski do obsługi danych
Tabela danych
Listwa statusu
Filtr zaawansowany
Okno do wprowadzania danych
Nagłówek okna
Menu
Miejsce do wprowadzania danych
Listwa statusu
Pola
Okno główne systemu
Nagłówek okna
Menu
Dwupoziomowe menu
Zakładki szybkiego dostępu
Serwis - zgłaszanie błędów
Nowe wersje
Pytania i odpowiedzi
Komunikaty
Zgłoszone błędy
WWW
Zegar
Szybki dostęp
Terminarz
Logo
Czyste
Działki
Poziomy działek
Działki roślinne
Usuwanie działek
Pobieranie działek rolnych
Kontrahenci
Towary
Handel zwierzętami
Wysyłanie wiadomości
Instalacja
Wstęp
Co powinieneś wiedzieć
Instalacja aktualizacji
Przeniesienie na inny komputer
Ustawianie połączenia
Wersja sieciowa
Instalacja
Aktualizacja
Praca w domenie
Znane problemy
Niezgodność wersji
Nie odnaleziono bazy danych
Brak szablonów
fLogin / LoadIBLibrary
Inna baza
Aktalizacja pod Vistą / 7 / 8
Przeinstalowanie
Błąd kopii bezpieczeństwa
Vista / 7 / 8
Pokazywanie ukrytych plików i folderów
Nadawanie uprawnień
Wypełnianie wniosków
Ogólne zasady wprowadzania
Dopłaty bezpośrednie
Do 2009
Bez rolnośrodowiskowego
Z rolnośrodowiskowym
Od 2010
Bez rolnośrodowiskowego
Z rolnośrodowiskowym
Rolnośrodowiskowy
Do 2009
Od 2010
Zalesienie
Susz paszowy
Oświadczenie o gatunkach zbóż
Materiał siewny
Porady
Szybkie wprowadzenie kontrahenta w handlu / rzeźni
Pytania i odpowiedzi
Pytanie 1
Instalacja MODI
Wersje PRO - PRO PLUS
Księgi
Profesional
Stan do sprzedaży
Dodatkowe wydruki
Wywóz / Linia żywieniowa
Dokumentacja 2008/100/1012
Raport weterynaryjny
Dodatkowa możliwość druku księgi
Szybkie przeniesienia
Przeniesienie do rzeźni (TEN SAM nr identyfikacyjny)
Przeniesienie do rzeźni (INNY nr identyfikacyjny)
Przeniesienie ze stada do stada. Powstają 2 zgłoszenia do ARiMR
Przeniesienie z gospodarstwa do gospodarstwa. Powstają 2 zgłoszenia do ARiMR
Przemieszczenie 'przez targ' (nie sprzedano -> powrót do stada). Powstają 2 wpisy
Szybkie rejestratory
Przeniesienie do gospodarstwa/stada
Przeniesienie do rzeźni
Wyszukiwanie kolczyka
Zgłoszenia bez zaznaczenia celu
Profesional PLUS
Dodatkowa możliwość druku księgi
Od - do strony
Z numerem kolczyka
Od - do numeru kolczyka
Od - do daty
Szybkie rejestratory
Przeniesienie do gospodarstwa/stada
Przeniesienie do rzeźni
Wpis w stadzie docelowym
Skany paszportów
Skany zdjęć
Szukanie po zdjęciach
Raport wydrukowanych zgłoszeń
Dodatkowy wydruk stanu na dzień
Wyszukiwanie kolczyka
Pozycja w księdze
Data zgłoszenia
Szybkie przeniesienia
Handel
Profesional
Przeniesienie do rzeźni - Bezpośrednio
Częściowe czyszczenie numeru kolczyka
Stado pochodzenia
Zgłoszenie do rejestru
Przyśpieszenie prac na ogromnych listach
Dodanie danych
Zmiana danych
Szybkie zgłoszenia
Profesional PLUS
Przeniesienie do rzeźni - Poprzez inne gospod. (stado)
Szybkie rejestratory
Przeniesienie do gospodarstwa/stada
Przeniesienie do rzeźni
Wpis w stadzie docelowym
Przeniesienie do rzeźni
Szybsze wyświetlanie listy danych
Dodatkowe filtry
Przeniesienie jednej pozycji
Możliwość cofnięcia z księgi
Wprowadzanie w różnych stadach
Skan paszportu
Uboj
Profesional
Przeniesienie do rzeźni - Bezpośrednio
Profesional PLUS
Przeniesienie do rzeźni - Poprzez inne gospod. (stado)
Automatyczny ubój
Szybsze wyświetlanie listy danych
Przeniesienie jednej pozycji
Co nowego w wersji 2010?
Dane kontrahenta w jednym miejscu
Szybki filtr
Wydruk wniosków bez kontroli błędów
Szybkość uruchamiania programu
Pobieranie działek
Pobieranie z dowolnego roku
Pobieranie wybranych działek
Pobieranie od innego kontrahenta
Wprowadzanie wielu danych na jednym wniosku
Automaty wyliczenione we wniosku o dopłaty bezpośrednie
Uporządkowanie rodzajów wniosków
Projekty
Lista rzeczy do zrobienia
Opisy formatów stopek
Kolejność działek rolnych
Szybkie odkrywanie i zakrywanie kolumn
Zaznaczanie tekstu w tabelach danych
Historia wydruków wniosków
Graficzne zestawienie upraw
Kolejność działek ewidencyjnych
Usuwanie wszystkich działek
Magazyn dokumentów
Skany
Załączniki
Wydruk raportów
Wybór doradcy z listy
Oświadczenie klienta
Co nowego w wersji 2017?
Kopia danych
Przeliczenie statystyk indeksów
Możliwość personalizacji wyglądu
Pobieranie biznesplanów
'Nowość' na liście rodzajów wniosków
Filtr przy łączeniu wniosków
Kategoria wniosku
Archiwizacja wniosków
Uwaga do wniosku
Szybkie wprowadzanie działek
Nowe sortowanie działek
Działki rolne, pobranie uwag
Wnioski, Enter -> nastepne pole
Uwagi/Skany/Załączniki do wniosków
Wyróżnienie pow. na wydruku
Zakładki organizujące wnioski
Wszystkie wnioski
Wnioski kontrahenta
Uwaga / ostrzeżenie o kontrahencie
Dodatkowa lokalizacja 'Centrum danych' kontrahenta
Szybkie filtrowanie kontrahentów
Reklama siebie w stopce wydruku
Skanowanie paszportów w ubojni
Wejście do pola myszką
Sprawdzanie pisowni

© 2009-2017 Z.U.I. "CeeS", wersja: 3.2.0, ostatnia aktualizacja 23 kwiecień 2017 11:55:14