Czym jest AgroSystem?
26.01.2010.
AgroSystem jest to kompleksowy, wielofunkcyjny program do wypełniania wniosków, obsługi gospodarstw rolnych oraz działalności związanej z produkcją roślinną i hodowlą zwierząt.


AgroSystem posiada dwa tryby pracy:

  • obsługujący jedną firmę – wszystkie wprowadzane informacje dotyczą tylko i wyłącznie tego jednego podmiotu;

  • usługowy – można wprowadzać informacje dla wielu klientów, czyli prowadzić wielofunkcyjną obsługę usług związanych z rolnictwem;

Jest to zintegrowany system, gdyż był tworzony z myślą, aby raz wprowadzona informacja była dalej przetwarzana bez potrzeby ponownego jej wprowadzenia np:

  • w danym roku nie ma konieczności wprowadzania danych oddzielnie do wniosku o Dopłaty bezpośrednie i rolnośrodowiskowego. Wystarczy jeden raz wprowadzić dane, aby zostały zaimportowane do drugiego wniosku. System kontroluje, a wręcz uniemożliwia, aby były różnice między tymi wnioskami w zakresie działek ewidencyjnych i rolnych oraz upraw;

  • klasy i rodzaje użytków ziemi, potrzebne przy wnioskach rolnośrodowiskowych oraz do naliczania podatków, wprowadza się tylko raz;

AgroSystem składa się z modułów. Każdy z użytkowników programu ma dostęp do wszystkich modułów w systemie i może je przetestować. Do modułów można wprowadzić minimalne, określone przez producenta systemu wartości tak, aby sprawdzić czy moduł spełnia wymagania użytkownika oraz czy jest mu potrzebny. Natomiast moduły, na które zostanie zakupiona licencja są dostępne w ramach wykupionej licencji.

Wersja demonstracyjna AgroSystemu jest BEZPŁATNA. Autorzy wyrażają zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie tej wersji programu.