Jesteś NIEZALOGOWANY
Start arrow Działanie osi 1
13.05.2021.
 
 
Nasz produkt do zarządzania gospodarstwem
AgroSystemAgroSystem jest to kompleksowy, wielofunkcyjny program do obsługi wniosków o dopłaty, gospodarstw rolnych oraz branż związanych z rolnictwem. Dzięki modułowej budowie AgroSystem może być używany przez małe i duże gospodarstwa rolne oraz przez firmy zajmujące się obsługą/pomocą gospodarstw rolnych.


TA STRONA UŻYWA COOKIES.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

 
Działanie osi 1
Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie PDF Drukuj Email
06.10.2006.

Cel działania
Działanie ma na celu doskonalenie zawodowe rolników i posiadaczy lasów oraz osób planujących podjęcie działalności rolniczej prowadzące do restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, zwiększenia konkurencyjności i dochodowości działalności rolniczej lub leśnej oraz do spełnienia odpowiednich norm krajowych i UE.

Czytaj całość…
 
Ułatwienie startu młodym rolnikom PDF Drukuj Email
06.10.2006.

Cel działania
W ramach działania młodym rolnikom, rozpoczynającym samodzielne prowadzenie działalności rolniczej, będzie udzielana pomoc w formie jednorazowej premii. Pomoc będzie przyznawana rolnikom o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, którzy przedstawią i będą realizować plan rozwoju działalności rolniczej.

Czytaj całość…
 
Renty strukturalne PDF Drukuj Email
06.10.2006.
Cel działania
Działanie ma na celu poprawę struktury agrarnej kraju oraz przyśpieszenie procesuwymiany pokoleniowej wśród osób prowadzących gospodarstwa rolne, a także poprawę rentowności i konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez ich przejmowanie przez osoby dobrze przygotowane do zawodu rolnika.
Czytaj całość…
 
Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów PDF Drukuj Email
06.10.2006.
Cel działania
Pomoc polegająca na świadczeniu usług doradczych na rzecz rolników i posiadaczy lasów w zakresie:
1) wynikającym z zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance) tj. w zakresie gospodarki gruntami, ochrony środowiska, zdrowia publicznego, dobrostanu i zdrowia zwierząt, zdrowotności roślin;
2) zwiększenia konkurencyjności i dochodowości gospodarstw rolnych i leśnych;
3) wspierania restrukturyzacji, rozwoju i innowacji w gospodarstwach rolnych i leśnych;
4) poprawy jakości życia na obszarach wiejskich;
5) ochrony środowiska naturalnego Kodeksu dobrych praktyk rolniczych, minimum środowiskowego oraz dobrej kultury rolniczej zgodnie z wymogami ochrony środowiska;
6) poprawy bezpieczeństwa pracy.
Czytaj całość…
 
Modernizacja gospodarstw rolnych PDF Drukuj Email
06.10.2006.
Cel działania
Działanie ma na celu poprawę konkurencyjności sektora rolnego poprzez zwiększenie efektywności gospodarstw rolnych oraz zharmonizowanie warunków produkcji rolnej z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, higieny produkcji, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków utrzymania zwierząt.
Czytaj całość…
 
Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej PDF Drukuj Email
06.10.2006.
Cel działania
W ramach działania wspierane będą projekty dotyczące poprawy konkurencyjności uwarunkowanej wzrostem wartości dodanej, jakości produkcji, obniżeniem kosztów oraz rozwojem nowych produktów, procesów i technologii produkcji, jak również poprawy warunków produkcji w odniesieniu do obowiązujących lub nowowprowadzanych standardów.
Czytaj całość…
 
Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa PDF Drukuj Email
06.10.2006.

Cel działania

Schemat I:
1) wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych;
2) poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez zmniejszenie w poszczególnych gospodarstwach rolnych ilości działek ewidencyjnych;
3) wydzielenie, bez procedury wywłaszczeniowej, niezbędnych gruntów na cele infrastruktury technicznej i społecznej w ramach postępowania poscaleniowego.

Schemat II:
1) poprawa jakości gleb poprzez regulację stosunków wodnych;
2) zwiększenie retencji wodnej;
3) poprawa ochrony użytków rolnych przed powodziami.

Czytaj całość…
 
Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności PDF Drukuj Email
07.10.2006.
Cel działania
Celem działania jest poprawa jakości produkcji i produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi przez zwiększenie spożycia żywności wysokiej jakości oraz wsparcie rolników wytwarzających taką żywność.
Czytaj całość…
 
Działania informacyjne i promocyjne PDF Drukuj Email
09.10.2006.
Cel działania
Celem działania jest zwiększenie popytu na produkty rolne i środki spożywcze objęte mechanizmami jakości żywności włączonymi do PROW przez pogłębianie wiedzy konsumentów o zaletach tych produktów oraz mechanizmach.
Czytaj całość…
 
Grupy producentów rolnych PDF Drukuj Email
07.10.2006.

Cel działania
Cel działania realizowany będzie przez dostosowanie produkcji prowadzonej w gospodarstwach członków grup producentów rolnych do wymogów rynkowych, poprzez wspólne wprowadzanie towarów do obrotu, w tym przygotowanie do sprzedaży, jej centralizacji i dostawy do odbiorców oraz ustanowienia wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji.

Czytaj całość…
 
   
 
13 Maja 2021
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Andrzej, Aron,
Ciechosław, Gloria,
Magdalena, Piotr,
Robert, Roberta,
Serwacy
Do końca roku zostało 233 dni.
Bydło - WWR sp. z.o.o
Nawozy.com.pl
Agrisystem.pl
TargiRolne
Rolgielda.pl
Masarnia.pl
Gielda spozywcza
Mizar
NaszaRola.pl
Piagro
Gościmy
Odwiedza nas 1 gość
Wieści RSS
 
Do góry Do góry