Poprawka nr 2 do wersji AS_17_0_0
27.03.2007.

Poprawka dotyczy błędu w wydruku na stronie pierwszej i ostatniej wniosku o Dopłaty bezpośrednie.

Poprawka do pobrania pod adresem: http://cees.podr.pl/agrosystem/poprawki/AS_POR2006-17-2.EXE

Należy pobrać do "C:\Program Files\CeeS\AgroSystem" i uruchomić z tego samego folderu, w którym zostało zapisane.