Poprawka nr 1 do wersji AS_17_0_0
26.03.2007.

Poprawiono błąd przy kontroli wniosku Rolnośrodowiskowego.

Błąd wynikł z powodu dodania kontroli powierzchni ONW do wniosku o Dopłaty bezpośrednie. Wyłączono taka kontrolę przy wniosku Rolnośrodowiskowym

Poprawka do pobrania pod adresem: http://cees.podr.pl/agrosystem/poprawki/AS_POR2006-17-1.EXE

Należy pobrać do "C:\Program Files\CeeS\AgroSystem" i uruchomić z tego samego folderu, w którym zostało zapisane.