Błąd nr 7 - Błędy na wydruku
21.03.2007.

1. Wstawia liczby w kodzie kraju

2. Treść załączników

Poprawka do pobrania pod adresem: http://cees.podr.pl/agrosystem/poprawki/AS_POR2006-16-1.EXE

Należy pobrać do "C:\Program Files\CeeS\AgroSystem" i uruchomić z tego samego folderu, w którym zostało zapisane.