Jesteś NIEZALOGOWANY
Start arrow Farmer.pl
16.09.2021.
 
 
Nasz produkt do zarządzania gospodarstwem
AgroSystemAgroSystem jest to kompleksowy, wielofunkcyjny program do obsługi wniosków o dopłaty, gospodarstw rolnych oraz branż związanych z rolnictwem. Dzięki modułowej budowie AgroSystem może być używany przez małe i duże gospodarstwa rolne oraz przez firmy zajmujące się obsługą/pomocą gospodarstw rolnych.


TA STRONA UŻYWA COOKIES.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

 
Farmer.pl
Farmer.pl - portal rolniczy: hodowla, uprawa, maszyny, dop?aty
Portal rolniczy Farmer.pl - naj?wie?sze wiadomo?ci rolnicze i fachowe artyku?y. Produkcja rolna, aktualne cenniki, technika rolnicza, dotacje unijne, prawo i agrobiznes.

 • Uruchomiono instalacj? kwasów humusowych w Grupie Azoty
  Grupa Azoty uruchomi?a w?a?nie now? instalacj? kwasów humusowych w Tarnowie. Produkowa? ona b?dzie m.in. Tohumus, ale w planach s? te? kolejne rozwi?zania, które maj? by? odpowiedzi? firmy na wymagania Europejskiego Zielonego ?adu.

 • Solidne wzrosty cen zbó? na ?wiatowych gie?dach
  Wczorajsze notowania kontraktów zbo?owych na ?wiatowych gie?dach zako?czy?y si? wzrostem cen. Najwi?cej zyska?a pszenica na Matif- 2,3 proc.

 • Kolejny rekord ceny rzepaku na paryskiej gie?dzie
  Wczorajsze notowania kontraktów na oleiste na ?wiatowych gie?dach zako?czy?y si? wzrostem cen. Rzepak z tegorocznych zbiorów na Matif podro?a? 3 euro/t i jest najdro?szy w historii notowa?.

 • Wytruli pszczo?y w pasiece
  Nieznani sprawcy otruli 21 rodzin pszczelich w pasiece pod Gostyniem w Wielkopolsce.

 • B?dzie pomoc dla OSM Rypin?
  Pos?owie Stefan Krajewski, Zbigniew Ziejewski, Andrzej Grzyb i Miros?aw Maliszewski z Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska upomnieli si? dzi? w Sejmie w sprawie pomocy dla rolników dostarczaj?cych mleko do ROTR Spó?dzielni Mleczarskiej w Rypinie.

 • Kiedy i jak prawid?owo czy?ci? panele fotowoltaiczne?
  Na panelach fotowoltaicznych ci?gle osadza si? kurz, py? czy te? py?ki ro?lin, albo martwe owady. Nie zawsze musimy je usuwa?; czasem wystarczy poczeka? na opady deszczu. Jednak s? zabrudzenia, których nawet deszcz nie zmyje. Kiedy trzeba wyczy?ci? panele fotowoltaiczne? Ile kosztuje taka us?uga?

 • Oferuj? urz?dzenie ze wsparciem ARiMR? Sprawd? dok?adnie katalog kosztów!
  Do ARiMR docieraj? informacje o tym, ?e rolnicy zach?cani s? do zakupu urz?dze? konkretnej firmy uzdatniaj?cych wod?. W informacji tej podane jest m.in., ?e Agencja refunduje po?ow? kosztów tego urz?dzenia. Rolniku - nie daj si? oszuka?, apeluj? urz?dnicy, zalecaj?c dok?adne sprawdzanie ofert, z tego typu zapisami.

 • Pijany wjecha? w przyczep?
  Samochód osobowy wbi? si? pod przyczep? rolnicz? ci?gni?t? przez traktor.

 • Przed nami kolejne miesi?ce spadków cen trzody
  Sytuacja na rynku trzody chlewnej jest dramatyczna, a ceny wci?? spadaj?. Niestety, perspektyw na popraw? sytuacji brakuje. Jak zaznacza Jakub Olipra, ekonomista z Credit Agricole, czeka nas jeszcze kilka miesi?cy spadków cen.

 • Prof. Michalski: Raczej stawia? na odmiany kukurydzy o FAO ok. 230
  Zapytali?my prof. Tadeusza Michalskiego, prezesa Polskiego Zwi?zku Producentów Kukurydzy, jakie odmiany kukurydzy w poszczególnych grupach wczesno?ci poradzi?y sobie najlepiej w tym roku? Jakie cechy odmian by?y w tym roku najbardziej po??dane?

 • Amazone X-Cutter: nowy talerz do bardzo p?ytkiej uprawy
  Amazone rozszerza wybór narz?dzi roboczych do kompaktowej brony talerzowej Catros o nowy talerz X-Cutter. Specjalny talerz o falistym profilu s?u?y do bardzo p?ytkiej uprawy gleby.

 • Siewy j?czmienia ju? rozpocz?te
  Jeszcze kilkana?cie dni temu w wielu miejscach kraju trwa?y w najlepsze siewy rzepaku, a tymczasem w wielu rejonach ju? rozpocz??y si? siewy j?czmienia ozimego.

 • Rzepak podro?a? ? kosztuje nawet 2690. Pszenica ta?sza
  Ceny rzepaku w ostatnich dniach posz?y w gór?. Maksymalnie za ton? nasion tego gatunku mo?na dosta? nawet 2690 z?/t netto. Pszenica potania?a, ale nieznacznie.

 • Kanadyjska wieprzowina coraz cz??ciej eksportowana
  Eksporterzy brytyjscy i unijni staj? w obliczu konkurencji ze strony kanadyjskiej wieprzowiny trafiaj?cej na rynki azjatyckie.

 • Ponad 200 ?mietek od?owionych w ?ó?tym naczyniu! Rzepak zagro?ony powa?nymi uszkodzeniami korzeni
  Dzi? w Z?otnikach k. Poznania  w ?ó?tym naczyniu naliczono ponad 200 doros?ych muchówek ?mietki kapu?cianej. - Jak dot?d w Polsce nie zanotowano tak du?ego nalotu muchówek tego szkodnika - informuje farmer.pl prof. Marek Mrówczy?ski, dyrektor IOR-PIB w Poznaniu. 

 • KRD-IG na pierwszym Kongresie Praw Zwierz?t
  Europejskie, w tym polskie hodowle, to najlepsze miejsce dla dobrostanu zwierz?t ? mówi? w czasie Ogólnopolskiego Kongresu Praw Zwierz?t Dariusz Goszczy?ski dyrektor generalny Krajowej Rady Drobiarstwa ? Izby Gospodarczej. Zorganizowane w Senacie spotkanie pod patronatem wicemarsza?ek Gabrieli Morawskiej Staneckiej by?o okazj? do wymiany pogl?dów i do?wiadcze? mi?dzy bran?? mi?sn? i hodowlan? a aktywistami dzia?aj?cymi na rzecz praw zwierz?t.

 • Czy ekoschematy mog? zagra?a? wykorzystaniu ?rodków unijnych?
  Jerzy Plewa dyrektor generalny ds. rolnictwa w Komisji Europejskiej podkre?la, ?e nowe instrumenty wykorzystywane s? zwykle nie w pe?ni przez rolników. Dlatego jest ryzyko, ?e przesuni?cie na dop?aty bezpo?rednie, 30 proc. ?rodków z puli na obszary wiejskie mo?e spowodowa? zagro?enie wykorzystania tych ?rodków.

 • Jak cz?sto nale?y dokonywa? przegl?du instalacji fotowoltaicznej?
  Jak cz?sto w?a?ciciel powinien zleca? przeprowadzenie przegl?du instalacji fotowoltaicznej? Wreszcie, co wymaga gruntownej konserwacji w wyposa?eniu przydomowej fotowoltaiki? Na to pytanie odpowiada ekspert.

 • Ile kosztuje us?ugowe koszenie kukurydzy?
  Zbiory kukurydzy na kiszonk? ruszy?y na dobre. Sprawdzili?my ile w tym roku trzeba zap?aci? za us?ug? zbioru tej ro?liny.

 • Hybrydowy system grzewczy skutecznie ogrzeje du?e budynki, jak i domy
  Skuteczne ogrzanie wielkogabarytowych inwestycji budowlanych wi??e si? wysokim poborem mocy. Lecz nie musi si? to wi?za? z równie sporymi wydatkami za ogrzewanie. Poznaj ekonomiczny system grzewczy, wykorzystuj?cy pompy ciep?a i kot?y kondensacyjne, na którym oszcz?dzisz na ogrzewaniu.


   
 
16 Września 2021
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Antym, Cyprian,
Edyta, Edda,
Eufemia, Eugenia,
Franciszek,
Jakobina, Kamila,
Kornel, Lucja,
Łucja, Sebastiana,
Sędzisław, Wiktor,
Wiktoriusz
Do końca roku zostało 107 dni.
Gielda spozywcza
Piagro
NaszaRola.pl
Bydło - WWR sp. z.o.o
Agrisystem.pl
Rolgielda.pl
Nawozy.com.pl
Mizar
TargiRolne
Masarnia.pl
Gościmy
Wieści RSS
 
Do góry Do góry