Jesteś NIEZALOGOWANY
Start arrow Artykuły arrow Różne arrow Zasady przyznawania płatności do gruntów rolnych w 2007 r.
27.01.2023.
 
 
Nasz produkt do zarządzania gospodarstwem
AgroSystemAgroSystem jest to kompleksowy, wielofunkcyjny program do obsługi wniosków o dopłaty, gospodarstw rolnych oraz branż związanych z rolnictwem. Dzięki modułowej budowie AgroSystem może być używany przez małe i duże gospodarstwa rolne oraz przez firmy zajmujące się obsługą/pomocą gospodarstw rolnych.


TA STRONA UŻYWA COOKIES.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

 
Zasady przyznawania płatności do gruntów rolnych w 2007 r. PDF Drukuj Email
22.02.2007.

W 2007 r. o płatności do gruntów rolnych może ubiegać się rolnik będący posiadaczem gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzą działki rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, utrzymywane w dobrej kulturze rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska (zgodnie z normami) i któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Płatności do gruntów rolnych przysługują posiadaczom gospodarstw rolnych, a także osobom, które władają gruntami rolnymi z innych tytułów, np. dzierżawa, użytkowanie i użyczenie. W przypadku, gdy działka rolna stanowi przedmiot posiadania samoistnego (np. właściciel) i posiadania zależnego (np. dzierżawca), płatności przysługują posiadaczowi zależnemu. W przypadku, gdy działka rolna jest przedmiotem współposiadania, płatności przysługują temu współposiadaczowi, na którego pozostali wpółposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgodę należy dołączyć do wniosku o przyznanie płatności). Każda płatność za dany rok kalendarzowy może być przyznana tylko raz.

Od dnia 15 marca do dnia 15 maja 2007 roku w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowane wnioski o przyznanie jednolitej płatności obszarowej do gruntów rolnych, o przyznanie płatności uzupełniającej do gruntów rolnych, o przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych, o przyznanie płatności cukrowej lub o przyznanie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na 2007 r. Dopuszczalne jest złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po 15 maja, czyli do dnia 9 czerwca 2007 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, należna producentowi rolnemu, kwota płatności będzie obniżona o 1%, podobnie jak w latach 2004-2006. Rolnik może złożyć wniosek w biurze powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Analogicznie do lat 2005-2006, rolnicy, którzy ubiegali się o przyznanie płatności w 2006 r., otrzymają z ARiMR częściowo wypełniony formularz wniosku (tzw. wniosek spersonalizowany) wraz z załącznikami graficznymi oraz instrukcjami ich wypełnienia.

W roku 2007 rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie:
 płatności do gruntów rolnych, w skład których wchodzą:
jednolita płatność obszarowa;
 płatności uzupełniającej do gruntów rolnych do powierzchni:
- grupy upraw podstawowych,
- roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce),
- uprawy chmielu;
 płatności do upraw roślin energetycznych;
 płatności cukrowej;
 pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

Od 2007 roku obowiązuje nowa definicja działki rolnej. Zgodnie z tą definicją, za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu, na którym jeden rolnik prowadzi jedną grupę upraw, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha. A zatem uprawy kilku roślin należących do tej samej grupy płatności należy zadeklarować jako jedną działkę rolną, jeżeli uprawy te stanowią zwarty obszar gruntu.

Wyróżniane są następujące grupy upraw:

JPO - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej,

UPO - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej oraz płatności uzupełniającej do grupy upraw podstawowych,

PZ - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej oraz płatności uzupełniającej do roślin przeznaczonych na paszę,

CH - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej oraz płatności uzupełniającej do uprawy chmielu,

P - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej do grupy upraw pomidory do przetwórstwa,

L - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej do grupy upraw len włóknisty oraz płatności uzupełniającej do grupy upraw podstawowych,

K - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej do grupy upraw konopie włókniste oraz płatności uzupełniającej do grupy upraw podstawowych,

RE nazwa rośliny uprawnej - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej lub płatności uzupełniającej do grupy upraw podstawowych oraz płatności do upraw roślin energetycznych.

Jeżeli rolnik na gruncie rolnym realizuje przedsięwzięcia rolnośrodowiskowe i poprawy dobrostanu zwierząt, wówczas każdą roślinę uprawną z tego obszaru, do której przysługuje jednolita płatność obszarowa, płatność uzupełniająca lub płatność do upraw roślin energetycznych, deklaruje jako osobną grupę upraw podając nazwę grupy upraw (JPO, UPO, PZ, CH, P, L, K, RE) a także dodatkowo wpisuje oznaczenie RS wraz z nazwą rośliny uprawnej (np. JPO, RS marchew jadalna).

W roku 2007 rolnik zobowiązany jest, w odróżnieniu od 2006 roku, do zadeklarowania we wniosku o przyznanie
płatności:
 powierzchni gruntów rolnych nie zgłoszonych do żadnych programów pomocowych,
 powierzchni gruntów rolnych zalesionych, w ramach działania zalesienia gruntów rolnych, objętego Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz zgodnie z planem zalesienia, ale które nie zostały jeszcze przekwalifikowane na grunty leśne.

Ponadto, od 2007 roku nie będzie uwzględniany wpis we wniosku o „nieaktualnym rodzaju użytków”.

Zasady przyznawania płatności uzupełniającej do gruntów rolnych do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce) oraz płatności do upraw roślin energetycznych opublikujemy niebawem.

 
« poprzedni artykuł
   
 
27 Stycznia 2023
Piątek
Imieniny obchodzą:
Angelika, Ilona, Jan
Chryzostom, Julian,
Przybysław
Do końca roku zostało 339 dni.
Mizar
Rolgielda.pl
Gielda spozywcza
Piagro
TargiRolne
Agrisystem.pl
Nawozy.com.pl
Bydło - WWR sp. z.o.o
NaszaRola.pl
Masarnia.pl
Gościmy
Wieści RSS
 
Do góry Do góry