Jesteś NIEZALOGOWANY
Start arrow Artykuły arrow Różne arrow Pomoc publiczna w rolnictwie w 2007 roku
22.02.2024.
 
 
Nasz produkt do zarządzania gospodarstwem
AgroSystemAgroSystem jest to kompleksowy, wielofunkcyjny program do obsługi wniosków o dopłaty, gospodarstw rolnych oraz branż związanych z rolnictwem. Dzięki modułowej budowie AgroSystem może być używany przez małe i duże gospodarstwa rolne oraz przez firmy zajmujące się obsługą/pomocą gospodarstw rolnych.


TA STRONA UŻYWA COOKIES.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

 
Pomoc publiczna w rolnictwie w 2007 roku PDF Drukuj Email
22.02.2007.

Realizacja polityki rolnej w Polsce oznacza szybko rosnące wsparcie ze środków publicznych, głównie z budżetu unijnego, przy zachowaniu elementów wsparcia krajowego. Jest to związane z uzyskiwaniem przez rolników pełnych praw do dopłat bezpośrednich, powiększaniem funduszy na rozwój obszarów wiejskich, rozszerzaniem niektórych dopłat krajowych, przy stosowaniu dyscypliny pomocy krajowej.

Analiza budżetu na rolnictwo w 2007 r. jednoznacznie wskazuje, że główne kierunki zasilania rolnictwa związane są z płatnościami na rzecz producentów rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (finansowanej z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji) oraz realizacją programów rozwoju obszarów wiejskich (współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich). Te kierunki wsparcia są finansowane ze środków budżetu unijnego i niezbędnego współfinansowania krajowego. Niezależnie od tego wsparcia na podstawie obowiązujących regulacji unijnych państwa członkowskie mogą ze środków krajowych finansować programy niezbędne do prawidłowego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, pod warunkiem zagwarantowania, że realizacja programów nie zakłóci zasad konkurencji na rynku wspólnotowym i uzyskania aprobaty Komisji Europejskiej lub nie wykracza poza pomoc de minimis.

Ze względu na upływ z dniem 1 maja 2007 r. okresu przejściowego na stosowanie istniejących form pomocy państwa, tzn. form wsparcia rolnictwa, udzielanych na zasadach obowiązujących w dniu akcesji, od tego dnia będą zmodyfikowane warunki udzielania dotacji i dopłat z krajowych środków publicznych w celu ich dostosowania do Wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy pństwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007-2013 (2006/C 319/01).
Niezbędna będzie nowelizacja przede wszystkim dwóch rozporządzeń: rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji - w którym uregulowane są m.in. warunki realizacji dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych, rozporządzania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa - w którym uregulowane są m.in. zasady i tryb udzielania dotacji do postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Prace w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad nowelizacją obu ww. rozporządzeń są na ukończeniu. Do czasu nowelizacji tych rozporządzeń dotacje do postępu biologicznego i dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielane będą na dotychczasowych zasadach.
Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. w/w nowych Wytycznych Wspólnoty nie wpływa na realizację form pomocy, które: wcześniej zostały przedłożone do Komisji Europejskiej do notyfikacji, np. dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, oraz zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pomocy, będą realizowane wg zasady de minimis (3000 euro/1 gospodarstwo rolne w okresie 3 lat – do wyczerpania limitu krajowego) np. dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego ze środków Agencji Rynku Rolnego.

W budżecie 2007 r. w częściach, których dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na poszczególne formy pomocy krajowej zaplanowano następujące wydatki:
 na dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych - 423 mln zł, na dopłaty do oprocentowania kredytów klęskowych - 66 mln zł,
 na postęp biologiczny w produkcji roślinnej - 32,8 mln zł, na postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej - 103,8 mln zł,
 na rolnictwo ekologiczne - 11 mln zł, na ochronę roślin - 2,6 mln zł,
 na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - 210 mln zł,
 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 650 mln zł,
 na dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego - 48 mln zł.

Jest to pomoc wyższa niż była świadczona w 2006 r., zwłaszcza na dopłaty do ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Powyższe zestawienie nie obejmuje istotnej dla rolnictwa pomocy realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego, które udzielają ulg i zwolnień w podatku rolnym, podatku leśnym oraz w podatku od nieruchomości oraz pomocy udzielanej przez inne instytucje publiczne, np. Agencję Nieruchomości Rolnych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych. Zasady udzielania pomocy finansowej producentom rolnym przez te instytucje muszą być od 1 maja br. również dostosowane do Wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007-2013 (2006/C 319/01) lub - w przypadku udzielania pomocy wyłącznie dla małych i średnich gospodarstw rolnych - do przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
   
 
22 Lutego 2024
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Małgorzata, Nikifor,
Piotr, Wiktor,
Wiktoriusz,
Wrócisław
Do końca roku zostało 314 dni.
Gielda spozywcza
Masarnia.pl
Piagro
Agrisystem.pl
NaszaRola.pl
Bydło - WWR sp. z.o.o
TargiRolne
Mizar
Rolgielda.pl
Nawozy.com.pl
Gościmy
Odwiedza nas 1 gość
Wieści RSS
 
Do góry Do góry