Jesteś NIEZALOGOWANY
Start arrow PROW arrow Działanie osi 4 arrow Pomoc techniczna
25.06.2022.
 
 
Nasz produkt do zarządzania gospodarstwem
AgroSystemAgroSystem jest to kompleksowy, wielofunkcyjny program do obsługi wniosków o dopłaty, gospodarstw rolnych oraz branż związanych z rolnictwem. Dzięki modułowej budowie AgroSystem może być używany przez małe i duże gospodarstwa rolne oraz przez firmy zajmujące się obsługą/pomocą gospodarstw rolnych.


TA STRONA UŻYWA COOKIES.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

 
Pomoc techniczna PDF Drukuj Email
07.10.2006.

Cel działania
1) Umożliwienie sprawnego funkcjonowania podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie, wdrażanie, kontrolę, monitoring i ocenę PROW;
2) Zapewnienie warunków efektywnego działania Komitetu Monitorującego i Komitetu Sterującego oraz ich grup (zespołów) roboczych;
3) wdrożenie sprawnego i efektywnego funkcjonowania systemu informacji o PROW i jego promocji.

Opis działania
W ramach działania realizowane będą następujące dwa schematy:
Schemat I: Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu W celu zapewnienia skutecznej realizacji działań PROW konieczne jest odpowiednie przygotowanie wszystkich uczestników procesu jego wdrażania oraz zapewnienie im optymalnych warunków wykonywania powierzonych zadań. W szczególności istotnym jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie i ocenę oraz kontrolę realizacji PROW.
Schemat II: Działania informacyjne i promocyjne W celu zapewnienia jak najlepszej promocji PROW, pogłębienie wiedzy na temat zasad jego działania oraz możliwości i sposobów otrzymania pomocy i bieżącego informowania o przebiegu jego realizacji niezbędna wydaje się znajomość zagadnień związanych z PROW wśród społeczeństwa, co znacząco wpłynie na korzystny wizerunek i akceptację PROW, a także przyczyni się do szybszej i skuteczniejszej absorpcji środków finansowych.

Beneficjenci
Pomoc finansowa udzielona zostanie instytucjom bezpośrednio zaangażowanym w proces realizacji Programu i realizującym określone zadania wynikające z Programu.
- Instytucja Zarządzająca - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
- Agencja Płatnicza – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
- jednostki zaangażowane we wdrażanie PROW:
1) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) lub jednostki którym delegowano określone funkcje w zakresie PROW;
2) Ministerstwo Finansów;
3) urzędy marszałkowskie lub wojewódzkie Samorządowa Jednostka Organizacyjna;
4) Agencja Rynku Rolnego (ARR);
5) ogólnopolskie organizacje społeczno-zawodowe rolników;
6) izby rolnicze;
7) inne jednostki zaangażowane we wdrażanie PROW.

Forma i wysokość pomocy
Pomoc będzie udzielana na zasadzie zwrotu poniesionych kosztów (z możliwością uzyskania zaliczki). Projekty mogą być realizowane w kilku etapach.

Poziom wsparcia
Poziom pomocy udzielanej beneficjentowi może wynosić maksymalnie 100% wysokości kosztów kwalifikowalnych.

Kryteria dostępu i wyboru projektów
Kryteria dostępu

1) projekt jest zgodny z celami działania;
2) projekt obejmuje koszty zgodne z zakresem kosztów kwalifikowalnych;
3) okres realizacji projektu jest zgodny z okresem realizacji PROW - przewiduje się możliwość skrócenia okresu realizacji z powodu konieczności konieczności rozliczenia środków Unii Europejskiej.
B – kryteria wyboru
- zgodność z priorytetami określanymi przez Komitet Sterujący, które mogą różnicować projekty na finansowane w I kolejności oraz w miarę dostępnych środków w oparciu o typ projektu, beneficjenta i zasięg terytorialny projektu;
- decyduje kolejność złożenia poprawnego wniosku, o ile priorytety przyjęte przez KS nie stanowią inaczej.

Zasięg geograficzny
Cały kraj.

Liczba beneficjentów
Zgodnie z kategoriami beneficjentów wymienionymi w pkt 3.

Wskaźniki monitorowania
Wskaźniki produktu:
1) liczba projektów;
2) koszty projektów;
3) średnia liczba osób zatrudnionych przy realizacji wniosku z pomocy technicznej w danym roku;
4) kwota wydatków w schemacie I i schemacie II na wynagrodzenia, zakup sprzętu, szkolenia, akcje promocyjne i informacyjne.

Koszty kwalifikowalne
Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 roku zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w sprawie kwalifikowania wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z Funduszy Strukturalnych i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1145/2003 przygotowana została szczegółowa lista kosztów kwalifikowanych. Kwalifikowalne będą wydatki poniesione od dnia 1 stycznia 2007 roku.
Wydatek można uznać za kwalifikowalny jeżeli:
1) jest niezbędny dla realizacji projektu;
2) jest racjonalny;
3) jest rzetelnie udokumentowany i możliwy do zweryfikowania;
4) jest ujęty na liście kosztów kwalifikowalnych.

 
« poprzedni artykuł
   
 
25 Czerwca 2022
Sobota
Imieniny obchodzą:
Albrecht, Eulogiusz,
Lucja, Łucja,
Tolisława, Wilhelm
Do końca roku zostało 190 dni.
Bydło - WWR sp. z.o.o
Gielda spozywcza
Nawozy.com.pl
Masarnia.pl
NaszaRola.pl
Mizar
Agrisystem.pl
TargiRolne
Rolgielda.pl
Piagro
Gościmy
Odwiedza nas 2 gości
Wieści RSS
 
Do góry Do góry