Jesteś NIEZALOGOWANY
Start arrow PROW arrow Działanie osi 1 arrow Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów
22.01.2019.
 
 
Nasz produkt do zarządzania gospodarstwem
AgroSystemAgroSystem jest to kompleksowy, wielofunkcyjny program do obsługi wniosków o dopłaty, gospodarstw rolnych oraz branż związanych z rolnictwem. Dzięki modułowej budowie AgroSystem może być używany przez małe i duże gospodarstwa rolne oraz przez firmy zajmujące się obsługą/pomocą gospodarstw rolnych.


TA STRONA UŻYWA COOKIES.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

 
Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów PDF Drukuj Email
06.10.2006.
Cel działania
Pomoc polegająca na świadczeniu usług doradczych na rzecz rolników i posiadaczy lasów w zakresie:
1) wynikającym z zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance) tj. w zakresie gospodarki gruntami, ochrony środowiska, zdrowia publicznego, dobrostanu i zdrowia zwierząt, zdrowotności roślin;
2) zwiększenia konkurencyjności i dochodowości gospodarstw rolnych i leśnych;
3) wspierania restrukturyzacji, rozwoju i innowacji w gospodarstwach rolnych i leśnych;
4) poprawy jakości życia na obszarach wiejskich;
5) ochrony środowiska naturalnego Kodeksu dobrych praktyk rolniczych, minimum środowiskowego oraz dobrej kultury rolniczej zgodnie z wymogami ochrony środowiska;
6) poprawy bezpieczeństwa pracy.

Podstawa prawna
Art. 24 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW) (Dz. Urz. UE L 277, str. 1 z 21.10.2005).

Opis działania
Wprowadzenie zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance), poprawa konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa, ochrona środowiska, a także spełnienie norm dotyczących bezpieczeństwa pracy opartych na przepisach Unii Europejskiej nie jest
możliwe bez sprawnego systemu doradztwa rolniczego. W ramach działania zakłada się zapewnienie dostępu do usług z zakresu doradztwa rolniczego i leśnego rolnikom otrzymującym płatności bezpośrednie oraz posiadaczom lasu. Katalog usług doradczych wraz ze zryczałtowanymi maksymalnymi stawkami za ich świadczenie zostanie określony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Usługi doradcze będą przede wszystkim uwzględniać doradztwo w zakresie obowiązkowych wymogów gospodarowania oraz zasady dobrej kultury rolnej, bezpieczeństwa pracy i gospodarki leśnej. Beneficjenci będą mogli występować o zwrot kosztów usług doradczych określonych w katalogu usług doradczych. Warunkiem uzyskania zwrotu będzie poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych oraz ich udokumentowanie. Szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać podmioty świadczące usługi doradcze w ramach działania, zostaną określone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Beneficjent
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej lub będąca posiadaczem lasu.

Forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna kwota pomocy dla jednego beneficjenta wynosi nie więcej niż równowartość 1500 euro.

Poziom pomocy
Poziom pomocy wynosi maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowanych.

Sposób kalkulacji płatności
Maksymalne stawki za poszczególne usługi doradcze zostaną określone w formie kwot ryczałtowych, ustalonych w katalogu usług.

Kryteria dostępu:
Dla wszystkich beneficjentów - obowiązek zawarcia umowy między beneficjentem a podmiotem, z którego usług doradczych będzie on korzystał. Dla producentów rolnych - dodatkowym kryterium dostępu do pomocy, jest uzyskanie płatności bezpośrednich w roku poprzedzającym korzystanie z usług doradczych.

Zasięg geograficzny
Cały kraj.

Liczba beneficjentów
Szacowana liczba beneficjentów w latach 2007 – 2013 wynosi 600 tys.

Powierzchnia wsparcia
Nie dotyczy

Wskaźniki monitorowania
Wskaźniki produktu:
1) liczba producentów rolnych, którym udzielono pomocy - w podziale na: formę prawną, płeć, kategorię wiekową, temat udzielanych porad, wartość otrzymanych płatności bezpośrednich, województwa;
2) liczba posiadaczy lasów, którym udzielono pomocy - w podziale na formę prawną, płeć, kategorię wiekową, temat udzielanych porad, województwa.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
   
 
22 Stycznia 2019
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Anastazy, Dobromysł,
Gaudencjusz,
Gaudenty, Marta,
Wincenty
Do końca roku zostało 344 dni.
Piagro
Rolgielda.pl
Nawozy.com.pl
Masarnia.pl
Mizar
TargiRolne
Bydło - WWR sp. z.o.o
Gielda spozywcza
Agrisystem.pl
NaszaRola.pl
Gościmy
Odwiedza nas 1 gość
Wieści RSS
 
Do góry Do góry