Jesteś NIEZALOGOWANY
Start arrow PROW arrow Działanie osi 1 arrow Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie
22.01.2019.
 
 
Nasz produkt do zarządzania gospodarstwem
AgroSystemAgroSystem jest to kompleksowy, wielofunkcyjny program do obsługi wniosków o dopłaty, gospodarstw rolnych oraz branż związanych z rolnictwem. Dzięki modułowej budowie AgroSystem może być używany przez małe i duże gospodarstwa rolne oraz przez firmy zajmujące się obsługą/pomocą gospodarstw rolnych.


TA STRONA UŻYWA COOKIES.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

 
Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie PDF Drukuj Email
06.10.2006.

Cel działania
Działanie ma na celu doskonalenie zawodowe rolników i posiadaczy lasów oraz osób planujących podjęcie działalności rolniczej prowadzące do restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, zwiększenia konkurencyjności i dochodowości działalności rolniczej lub leśnej oraz do spełnienia odpowiednich norm krajowych i UE.

Nazwa działania
Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie.

Podstawa prawna
Art. 21 rozporządzenia Rady (WE) nr 16982005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW) (Dz. Urz. UE L 277, str. 1 z 21.10.2005).

Uzasadnienie
Warunkiem wzrostu konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa oraz dostosowania procesów produkcyjnych do rosnących wymagań w zakresie ochrony środowiska, jakości i bezpieczeństwa produkcji, warunków utrzymania zwierząt, jest poprawa poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych w tym sektorze. W warunkach polskich, z uwagi na generalnie niski poziom wykształcenia ludności rolniczej, pomoc szkoleniowa ma szczególnie istotne znaczenie dla rozwoju sektorów rolnego i leśnego.

Uzasadnienie
Warunkiem wzrostu konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa oraz dostosowania procesów produkcyjnych do rosnących wymagań w zakresie ochrony środowiska, jakości i bezpieczeństwa produkcji, warunków utrzymania zwierząt, jest poprawa poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych w tym sektorze. W warunkach polskich, z uwagi na generalnie niski poziom wykształcenia ludności rolniczej, pomoc szkoleniowa ma szczególnie istotne znaczenie dla rozwoju sektorów rolnego i leśnego.

Opis działania
Szkolenia będą prowadzone poprzez organizację kursów, warsztatów, wyjazdów studyjnych lub staży. Wykonawcami szkoleń będą instytucje wybrane w drodze konkursu. Warunki konkursów szkoleniowych, w tym tematyka szkoleń, ramowy termin realizacji i liczba uczestników, będą ustalane przez instytucję zarządzającą. Naboru uczestników szkolenia będzie dokonywał beneficjent spośród zainteresowanych osób (rolników, posiadaczy lasów oraz osób planujących podjęcie działalności rolniczej). Uczestnicy szkoleń nie ponoszą kosztów związanych z udziałem w szkoleniach. Pomoc udzielana w ramach tego działania nie pokrywa się z zakresem pomocy udzielanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Projekty EFS mogą dotyczyć m. in. przekwalifikowania rolników celem podjęcia pracy lub działalności gospodarczej poza rolnictwem, podczas gdy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich projekty dotyczą wyłącznie doskonalenia zawodowego w zakresie działalności rolniczej lub leśnej.

Beneficjent
Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność szkoleniową.

Forma i poziom pomocy
Pomoc finansowa obejmuje
1) refundację udokumentowanych kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem szkolenia;
2) ryczałt na pokrycie kosztów operacyjnych.

Zasady kalkulacji płatności
Pomoc finansowa będzie wypłacana na podstawie poniesionych kosztów szkoleń, tj.
1) w przypadku kosztów przygotowania i przeprowadzenia szkoleń – na podstawie faktur oraz zestawienia kosztów i listy uczestników szkoleń;
2) w przypadku kosztów operacyjnych – w formie ryczałtu.

Kryteria dostępu
Szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać podmioty realizujące szkolenia w ramach działania, zostaną określone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze rozporządzenia.

Zasięg geograficzny
Cały kraj.

Liczba beneficjentów
Szacowana liczba beneficjentów w latach 2007 – 2013 wynosi ok. 450.

Wskaźniki monitorowania
Wskaźniki produktu
1) liczba uczestników szkoleń - w podziale na płeć, kategorię wiekową, temat szkolenia, rodzaj uczestnika szkolenia, województwa;
2) liczba dni odbytych szkoleń - w podziale na rodzaj szkolenia, temat szkolenia, województwa;
3) liczba wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkoleń - w podziale na województwa;
4) liczba projektów - w podziale na temat szkolenia;
5) liczba szkoleń - w podziale na temat szkolenia.

 
następny artykuł »
   
 
22 Stycznia 2019
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Anastazy, Dobromysł,
Gaudencjusz,
Gaudenty, Marta,
Wincenty
Do końca roku zostało 344 dni.
NaszaRola.pl
Piagro
Rolgielda.pl
Nawozy.com.pl
Masarnia.pl
Mizar
TargiRolne
Bydło - WWR sp. z.o.o
Gielda spozywcza
Agrisystem.pl
Gościmy
Odwiedza nas 1 gość
Wieści RSS
 
Do góry Do góry